Uppstart grannsamverkan Bullermyren

  • Borlänge

Vill du vara med och starta upp grannsamverkan med dina grannar? Ta med dig grannen och kom på en första information

Poliskommissarie Erik Gatu informerar om hur du och dina grannar kommer i gång.

Vi kör två tider (13 och 18), välj vilken som passar dig bäst.

Välkommen!

Händer just nu i Dalarna