Träff för dig som bor på Ön, Orsa

  • Orsa

Träffen är för ALLA hyresgäster som bor på Ön och hos Orsabostäder.

Kom ut och träffa dina grannar!
Hur är det att bo på Ön? Har du förslag på hur ditt boende kan blir bättre? Trivs du? Är det tryggt och säkert?
Eller har du något annat du vill prata om när det gäller att bo i Orsa?

Inför valen 2018 arbetar vi med bostadspolitiska frågor för att kunna påverka lokala och nationella politikerna i bostadsfrågor och annat som rör dig som hyresgäst.

Vi bjuder på kaffe.


Välkommen önskar
Ulla-Maj Eriksson
Föreningsstyrelsen Siljanbygden
och Gun-Britt Lemón
Verksamhetsutvecklare
Hyresgästföreningen
Tele: 010-459 15 25

Händer just nu i Dalarna