Träff för alla hyresgäster, Orsa

  • Orsa

Kom och träffas och för fram dina synpunkter.

En träff för dig som bor på Sturegatan 4 och 8, Nygatan 7, Malmgatan 2, Malmtorget 4 och Storgatan 11.
Vi ses på gräsytan mellan Sturegatan 4 och 8. Håll utkik efter Hyresgästföreningens flagga.

Hur är det att bo på ditt område? Har du förslag på hur ditt boende kan blir bättre? Trivs du? Är det tryggt och säkert?
Eller har du något annat du vill prata om när det gäller att bo i Orsa?

Inför valen 2018 arbetar vi med bostadspolitiska frågor för att kunna påverka lokala och nationella politikerna i bostadsfrågor och annat som rör dig som hyresgäst.

Vi bjuder på kaffe.
Välkommen önskar
Tommy Hinders och Tony Molin
Föreningsstyrelsen Siljanbygden

Hyresgästföreningen
Tele: 010-459 15 25

Händer just nu i Dalarna