Påsklunch Kvarnberget i Falun

  • Falun

Välkommen alla hyresgäster på Kvarnberget.

Välkommen till kvarterslokalen på Kvarnberget för en gemensam påsklunch på långfredagen.

Anmälan om deltagande görs senast fred 7 april. 

Välkommen!

Kontaktperson: Lokala Hyresgästföreningen, azh098s@tninet.se, 02321233

Händer just nu i Dalarna