Musikcafé för alla hyresgäster på Hånåkni

  • Mora

Kom och lyssna på Roger Zackrisson.

Vi bjuder på fika.
Välkomna!

Hyresgästföreningen i samarbete med Livskällan och Bilda.

Kontaktperson: Karin Knutsson, knutte56@hotmail.com, 070 23 19 19 6

Händer just nu i Dalarna