Medlemsmöte Hånåkni

  • Mora

Välkommen alla medlemmar på Hånåkni.

Inför kommande årsmöte i Hyresgästföreningen Siljansbygden kallas du som medlem härmed till ett nomineringsmöte.

Vi behöver bli flera aktiva som jobbar för ett bra boende till rimlig kostnad.

Vi bjuder på fika
Välkommen!

ps. Årsmöte för alla medlemmar blir den 21 mars kl 18.30 på Andreasgården, Mora.

Kontaktperson: Lisa Nilsson, 076-024 60 69

Händer just nu i Dalarna