Medlemsmöte, Stormyren och Norethus

  • Mora

Medlemsmöte för alla medlemmar på Stormyren och Norethus

Nomineringar till arbetsgrupper, föreningsstyrelsen för Siljansbygden, Stora förhandlingsdelegationen och ledamot i Fullmäktige.

Alla Behövs!

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Kontaktperson: Gunnel Oscarsson, blyberg1@gmail.com, 070 301 57 48

Händer just nu i Dalarna