Medlemsmöte för alla medlemmar på Hindriksheden

  • Mora

Välkommen till medlemsmöte på Hindriksheden. Du behövs så det är viktigt att du kommer!

Nomineringar till årsmötet

Du behövs till:

  • Stora förhandlingsdelegationen
  • Siljansbygdens Föreningsstyrelse
  • Fullmäktige i Region Mitt
  • Övriga medlemsfrågor

På mötet ges information om de olika uppdragen.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Kontaktperson: Monica Bengtsson, monica.bonas@hotmail.com, 070 24 31 499

Händer just nu i Dalarna