Medlemsmöte för alla medlemmar i Rättvik

  • Rättvik

Vad tycker du är viktigt när det gäller ditt boende i Rättvik?

  • Nomineringar av personer som kan vara med och påverka boendemiljön och hyror.
  • Vad skulle du vilja ha för medlemsförmåner?
  • Övriga medlemsfrågor.

Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Kontaktperson: Gun-Britt Lemón, gun-britt.lemon@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 25

Händer just nu i Dalarna