Medlemsmöte Insjön, Djura, Tällberg & Siljansnäs

  • Leksand

Alla behövs! Medlemsmöte för alla medlemmar i Insjön, Djura, Tällberg & Siljansnäs

Nomineringar till arbetsgrupperna, föreningsstyrelsen för Siljansbygden, Stora förhandlingsdelegationen och ledamot i Fullmäktige.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Kontaktperson: Caroline Wahlberg, 070 33 02 143

Händer just nu i Dalarna