Medlemsmöte för alla medlemmar i Älvdalen

  • Älvdalen

Vad tycker du är viktigt när det gäller boendet i Älvdalens kommun?

* Vad skulle du vilja ha för medlemsförmåner?

* Nomineringar av personer som kan vara med och påverka boendemiljön och hyror.

* Övriga medlemsfrågor.

Kontaktperson: Gun-Britt Lemón, gun-britt.lemon@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 25

Händer just nu i Dalarna