Medlemsmöte för alla hyresgäster på Tuvan

  • Mora

Du som vill bli/är aktiv i hyresgästföreningen, detta är ett nomineringsmöte inför valen på årsmötet i mars.

Nomineringar ska göras till arbetsgruppen här på Tuvan, föreningsstyrelsen för Siljansbygden, Stora förhandlingsdelegationen och ledamot i Fullmäktige (högsta beslutande organ) Hyresgästföreningen Mitt.


Alla behövs!


Vi bjuder på fika


Välkomna!

Kontaktperson: Susanne Persson, sussep@live.se, 073 028 51 84

Händer just nu i Dalarna