Medlemsmöte för alla hyresgäster på Hånåkni

  • Mora

DU som vill bli/är aktiv i hyresgästföreningen.

Detta är ett nomineringsmöte inför valen på årsötet i mars. Arbetsgruppen här i Hånåkni, föreningsstyrelsen för Siljansbygden, Stora förhandlingsdelegationen, och ledamot i Fullmäktige (högsta beslutande organ) Hyresgästföreningen Region Mitt.

ALLA BEHÖVS!


Vi bjuder på fika


Välkomna!

Kontaktperson: Lisa Nilsson, tigerklubben@hotmail.com, 076 024 60 69

Händer just nu i Dalarna