Kulturfest i Borlänge!

  • Borlänge

Välkommen på kulturfest - världens fest!

På kulturfesten hittar du:

  • Sång och musik
  • El Sistema
  • Försäljning av mat och bröd från olika kulturer
  • Fritidsgården säljer fika
  • Slöjdlab
  • Fiskdamm
  • Utställning av folkdräkter, hantverk
  • Informationsbord – föreningar
  • med mera…

Kontaktperson: Cecilia Ölund , cecilia.olund@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 81

Händer just nu i Dalarna