Korvgrillning!

  • Borlänge

Korvgrillning för alla som är hemma i våra kvarter!

Alla Hyresgäster i kvarteren Passaren/Forum (Kvarnforsplan 1-3-5-7, Sveaborgsgatan 3-5 och Stinsens väg 2 och 4) inbjuds till Korvgrillning vid tre tillfällen under sommaren. Varje deltagare (boende) grillar själv. Små barn får hjälp. Vi får 2 korv med bröd och tillbehör samt festis eller kaffe och kaka, kostnad 5 kr.

Styrelsen vill se alla boende på vårt område vid grillarna! Gärna bra idéer om verksamhet som ni kan lämna till styrelsen.

Kontaktperson: Bo Sjöberg, bo.sjoberg5@comhem.se, 070-396 65 42

Händer just nu i Dalarna