Julträff

  • Borlänge

Kvarteret Passaren/Forum bjuds in till julträff

På dagordningen: Beslut om 2016 års verksamhet till års-mötet. Återrapportering från Jörgen Olssons besök.

Vi träffas i kvarterslokalen på Stinsens väg 4. Du bjuds på Luciatåg, jullandgång och kaffe o kaka!

Vi måste beräkna antalet närvarande. Styrelsen vill ha in anmälningarna senast 8/12 2015 till Bosse, 23 21 66, Göran 23 73 44, Karin, 21 54 38, Rolf 23 29 51 eller Kerstin 070-770 55 81

Välkommen!

Händer just nu i Dalarna