Information grannsamverkan på Lergärdet

  • Borlänge

Vill du vara med och starta upp grannsamverkan med dina grannar?

Ta med dig grannen och kom på en första information Poliskommissarie Hans Ryberg informerar om hur du och dina grannar kommer i gång.

Välkommen!

Händer just nu i Dalarna