Räkfest för alla hyresgäster på Tuvan

  • Mora

Vi bjuder på räkor med tillbehör samt måltidsdryck.

Anmälan senast den 4 december till
Susanne Persson 0250-126 11 eller mobil 073 0285 184

Välkomna!

Kontaktperson: Susanne Persson, 0250-126 11

Händer just nu i Dalarna