Grannsamverkan

  • Borlänge

Hyresgäster på Örtgatan 3-7 och Hästhovsgtan 1-11 inbjuds till Information om Grannsamverkan

Erik Gatu, Polisen informerar hur du och dina grannar kommer igång.

Kontaktperson: Annett Johansson, 070-948 54 24

Händer just nu i Dalarna