Grannsamverkan och grillning Passaren/Forum

  • Borlänge

Alla hyresgäster i kvarteret Passaren/Forum (Kvarnforsplan 1,3,5 och 7, Sveaborgsgatan 3-5 och Stinsens väg 2 och 4) bjuds in till samverkan och grillning.

Tre onsdagar under sommaren samlas vi och grillar tillsammans. Vi bjuder på korv med bröd och tillbehör för en kostnad på 5 kronor.

På plats finns förslagslådor där du kan lägga i förslag på förbättringar i området.

Väkomna önskar styrelsen!

Händer just nu i Dalarna