Gårdsträff Hemgatan

  • Borlänge

Välkommen alla boende på Hemgatan.

På dagordningen: utemiljön i området.

Medverkar gör Tunabyggen och Hyresgästföreningen.

Välkommen!

Händer just nu i Dalarna