Ett vårtecken i våra kvarter!

  • Borlänge

Information från området!

Erik Gatu, Polisen, informerar om trygghet i bostadsområden.

Information från Borådsmötet med Tunabyggen om bostadsområdet och från Trygghetsvandringen med BRÅ.

Vi äter Tacos-plock, kaffe och kaka. Kostnad 15 kr.

Anmälan till Bo Sjöberg, 070-396 65 42.

Kontaktperson: Bo Sjöberg, bo.sjoberg5@comhem.se, 070-396 65 42

Händer just nu i Dalarna