En dag om Hyresgästföreningen

Du är medlem i en förening som varit en stark folkrörelse i över 100 år! Tillsammans har vi alltid stått på hyresgästernas sida och drivit frågor kring trygghet, gemenskap, inflytande och rättvisa. Det tänker vi fortsätta att göra! Välkommen till en dag som ger dig en bild av vår historia, vår organisation och dina möjligheter att vara med och påverka om du vill.

Målgrupp: 
Alla intresserade medlemmar och förtroendevalda.

Innehåll:

  • Hyresgästföreningens vision och vår värdegrund
  • Vår verksamhet
  • Medlemskap och folkrörelse

Tid:
kl. 10-16, drop-in-fika finns från 9.30.
Anmälan: Senast 28 mars till Marie Björnlund marie.bjornlund@hyresgastforeningen.se 
Uppge personnummer, mailadress och ev. matallergier.

Övrigt:
Du får ersättning för ev. förlorad arbetsförtjänst och resor. Vi åker kollektivt eller samåker. Bekräftelse och deltagarlista mailas ut ca 1 vecka före utbildningen.
Utbildningen är gratis för dig som medlem och vi bjuder på fika och lunch.

Välkommen!

Kontaktperson: Marie Björnlund , marie.bjornlund@hyresgastforeningen.se

Händer just nu i Dalarna