Byggmöte Tuvan

  • Mora

Hur kommer nybyggnationen att påverka dig? Välkommen alla hyresgäster på Tuvan.

Det byggs ett nytt sexvåningshus på Tuvan. Det låga garaget ska rivas och ett hus byggs även där, och carportar/garage ska byggas på parkeringen.

Har du några synpunkter, är det viktigt att du framför dem nu innan byggnationen startar. Morastrand medverkar på mötet och svarar på dina frågor.

Välkommen!

Kontaktperson: Susanne Persson, 0250-126 11

Händer just nu i Dalarna