Boträff centrum Mora

  • Mora

Var med och påverka och utveckla de aktiviteter som ska planeras inför 2017.

Välkommen alla boende på Hantverkaren-Morkullan-Millåkern-Djos-Valhall.

Kom med dina frågor och synpunkter om de gemensamma utrymmena och utemiljön. Frågorna tar vi sedan vidare till Morastrand på ett samrådsmöte med representanter som väljs på mötet. Efter samrådsmötet kommer svaren att sättas upp i trappen eller delas ut. 

Exempel på aktiviteter kan vara hur vi ska skapa ett tryggt boende, och hur vi ska kunna påverka politiker i bostadsfrågor lokalt på området och i kommunen.

Vi bjuder på fika
Välkomna!

Kontaktperson: Yvonne Johansson, 0250-301 12

Händer just nu i Dalarna