Bostadsträff!

  • Borlänge

Välkomna till bostadsmöte - kom och lär känna dina grannar och ät en hamburgare!

Alla boende i kvarteren är välkomna! Vi måste göra något för att vi i våra kvarter lär känna varandra bättre. Ta med barnen och kom! Vi ser gärna nyinflyttade hyresgäster på träffen. BRÅ (Brottsförebyggande rådet) informerar om Grannsamverkan. Information om brott och hjälp i samhället är viktigt.

Anmälan till: Bosse, 070-396 65 42, Göran, 23 73 44, Karin, 21 54 38, Peter, 070-332 66 59 eller Rolf, 23 29 51.

 

Vi äter hamburgare med tillbehör! Trivselkostnad: 10 kr

Kontaktperson: Bo Sjöberg, bo.sjoberg5@comhem.se, 070-396 65 42

Händer just nu i Dalarna