Bostadsmöte/Pizzakväll kvarteren Passaren/Forum

  • Borlänge

Välkommen alla hyresgäster i kvarteren Passaren/Forum på bostadsmöte med tillhörande pizzakväll.

BRÅ (Brottsförebyggande rådet), Sonja Sahlin, informerar om deras verksamhet.

Anmäl att du kommer till Bosse, kontakt nedan.
Trivselkostnad: 10kr.

Välkommen!

Kontaktperson: Bosse, 070-396 65 42

Händer just nu i Dalarna