Bostadsmöte

  • Borlänge

Bostadsmöte - aktuellt i området!

Alla boende hos Tunabyggen i Kv Heimer är välkomna på Bostadsmöte. På dagordningen:

  • lokalen
  • verksamhet på gården 2019
  • soprummen/sophantering
  • allmänna frågor.

Medverkande från Tunabyggen och Hyresgästföreningen.

Vi bjuder på fika!

Kontaktperson: Ann-Sofi Torki, eriksson33_1@hotmail.com, 076-902 63 29

Händer just nu i Dalarna