Bostadsmöte Tuvan Mora

  • Mora

Välkommen alla hyresgäster på Tuvan

  • Var med och påverka och utveckla de aktiviteter som ska planeras inför 2018
  • Dina synpunkter kring gemensamma lokaler samt utemiljön, tar vi med oss till Morastrand

Vi bjuder på fika

Har du några frågor som du vill ska tas upp, och inte kan komma så kan du lägga en lapp i brevlådan vid kvarterslokalen eller ringa Susanne.

Välkommen!

Kontaktperson: Susanne Persson, 0250-126 11

Händer just nu i Dalarna