Bostadsmöte, Särna

  • Älvdalen

För alla hyresgäster som bor hos Norra Dalarnas fastighets AB i Särna

Hur är det att bo på ditt område? Har du förslag på hur ditt boende kan bli bättre? Trivs du? Är det tryggt och säkert?
Eller har du något annat att prata om hur det är att bo i Särna?

Inför valet 2018 arbetar vi med bostadspolitiska frågor för att kunna påverka lokala och nationella politikerna i bostadsfrågor och annat som rör dig som hyresgäst. 

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Varmt välkommen!
/Liselott Löfgren, Norra Dalarnas Fastighets AB
Gun-Britt Lemón, Hyresgästföreningen

Händer just nu i Dalarna