Bostadsmöte Rättvik

  • Rättvik

Inbjudan till Bostadsmöte

Möte gäller ALLA HYRESGÄSTER som bor hos Rättviks Fastigheter AB (utom Hedslund).

Kom med synpunkter och förslag kring den gemensamma inne- och utemiljön eller kring trivsel och trygghetsfrågor.

Tillsammans jobbar vi med boinflytande för att förbättra och utveckla boendet.

Vi bjuder på kaffe.

Välkomna önskar

Hyresgästföreningens arbetsgrupp och 
Gun-Britt Lemón, Tel. 010.459 15 25   
Birgitta Sjöström, J
ohn Oknelid Rättviks Fastigheter AB         

Händer just nu i Dalarna