Bostadsmöte på Rödmyren

  • Mora

Information från styrelsen om kulvertbygget m.m.

  • Äskning av medel till aktiviteter 2019.
  • Fyllnadsval suppleant 2018
  • Julbord 2018
  • Ekonomi 2018
  • Övriga frågor

Vi bjuder på kaffe.

Varmt välkomna!


Kontaktperson: Urban Dammfors, ubbe_04@hotmail.com, 073 840 94 02

Händer just nu i Dalarna