Bostadsmöte på Hindriksheden

  • Mora

Alla hyresgäster på Hindriksheden är välkomna på bostadsmöte.

Kom med frågor och förslag om vårt bostadsområde.

Var med och påverka och utveckla de aktiviteter som ska planeras inför 2017.

Välkommen!

Händer just nu i Dalarna