Bostadsmöte Leksandsbostäder

  • Leksand

Välkommen alla hyresgäster hos Leksandbostäder

Framför dina synpunkter på det gemensamma i området. Vi kommer även att prata om planerade trygghetsvandringar.

Vi bjuder på fika.

Kom du också!
Välkommen

Händer just nu i Dalarna