Bostadsmöte Hedslund

  • Rättvik

Möte gäller ALLA HYRESGÄSTER som bor hos Rättviks Fastigheter AB på Hedslund

Kom med synpunkter och förslag kring den gemensamma inne- och utemiljön eller kring trivsel och trygghetsfrågor.

Tillsammans jobbar vi med boinflytande för att förbättra och utveckla boendet.

Vi bjuder på kaffe!

Välkomna önskar

Hyresgästföreningens arbetsgrupp och 
Gun-Britt Lemón, Tel. 010.459 15 25   
Birgitta Sjöström, J
ohn Oknelid Rättviks Fastigheter AB        

Händer just nu i Dalarna