Bostadsmöte för alla på Hallon och Odonstigen, Rödmyren

  • Mora

Kulvertbygget på Rödmyren

Sammanställ dina upplevelser med bygget med namn, adress och tfn, lämna på mötet eller skicka till Ubbe_04@hotmail.com


Vi bjuder på Fika


Välkomna/LH Rödmyren

Kontaktperson: Urban Dammfors, ubbe_04@hotmail.com, 073 840 94 02

Händer just nu i Dalarna