Bomöte Stormyren Mora

  • Mora

Var med och påverka och utveckla gårdsmiljön och de aktiviteter som ska planeras inför 2017.

Välkommen alla boende på Stormyren.

Kom med dina frågor och synpunkter om de gemensamma utrymmena och utemiljön. Frågorna tar vi sedan vidare till Morastrand på ett samrådsmöte med representanter som väljs på mötet. Efter samrådsmötet kommer svaren att delas ut till alla hyresgäster. 

Exempel på aktiviter kan vara hur vi ska skapa ett tryggt boende, och hur vi ska kunna påverka politiker i bostadsfrågor lokalt på området och i kommunen.

Vi bjuder på fika.
Välkommen!

Kontaktperson: Gunnel Oscarsson, 0250-105 39

Händer just nu i Dalarna