Bomöte på Klockarhagen

  • Mora

Äntligen är det dags för Bo-möte igen!


Vad är ett Bo-möte?
Alla som bor på ett område är välkommen, oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte. På mötet lyfter, och diskuterar vi frågor som berör området vi bor i. Det kan gälla allt från gräsrötter till framtidsvisioner, via allt som ryms där emellan. Det är alltså inte ett forum för felanmälan eller personliga störningar.

Dessutom är det dags att planera verksamheten i kvarterslokalen och på området inför nästa år. Förlag finns på Klockarhagen om kvälls-kursverksamhet i samarbete med ABF. Läxläsning, kvinnokvällar och matlagningskurser är på gång till våren 2017. Har du andra öns-kemål eller förslag, är det viktigt att du kommer till mötet och gör din röst hörd. Vi måste begära pengar till verksamheten 2017 ganska snart (före sista september!).

Att du kommer till ett Bo-möte betyder inte att du måste engagera dig i Hyresgästföreningen eller tvingas bli medlem, men självklart vill vi att fler hyresgäster på området blir engagerade och drivande.

Välkommen!

Händer just nu i Dalarna