Bomöte, Hånåkni

  • Mora

Vad har du på hjärtat?

Vi diskuterar vårt boende och ställer frågor som vi under hösten förmedlar till Morastrand AB. Var med och påverka och utveckla de aktiviteter som ska planeras inför 2018. Vi fikar under kvällen.

Alla Välkomna!

Hyresgästföreningen
Lisa Nilsson
076-024 60 69 2017

Händer just nu i Dalarna