Bo-träff Hånåkni Mora

  • Mora

Välkommen alla hyresgäster på Hånåkni.

Kom och diskutera boende frågor här i Hånåkni. Genom frågor och förslag kan vi påverka vårt bonde. Detta skickas vidare till Morastrand AB. Resultaten redovisas till alla hyresgäster.

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Kontaktperson: Lisa Nilsson, 076-024 60 69

Händer just nu i Dalarna