Bingo på Hindriksheden

  • Mora

För alla hyresgäster på Hindriksheden.

Det kostar 20 kr/bricka. Man får en lott vid varje speldag, det dras 3 vinnare i samband med avslutningen.

Varmt Välkomna!

Kontaktperson: Kicki Andersson, wiskey_99@hotmail.com, 073 528 68 83

Händer just nu i Dalarna