Årsmöte för alla medlemmar i Siljansbygden

  • Mora

På årsmötet kommer Annakari Berglund, Hyresgästföreningen Region Mitt och berättar om vykorten som många skrivit på inför valet. Så varmt välkommen till vårt årsmöte! Dina åsikter och ditt engagemang behövs!

Du är med i en av Sveriges största folkrörelser! Hyresgästföreningen har över en halv miljon medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha ett tryggt och bra hem till en rimlig kostnad. För oss inom Hyresgästföreningen är inte opinionsarbetet över i och med valet.

Det bostadspolitiska arbetet fortsätter. Vi vill gärna träffa de nytillträdda politikerna och samtala med dem om hur vi ska få till en bra och långsiktig bostadspolitik. Den ska ha fokus på att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror, att hyresgästerna får ökad trygghet och ett ökat inflytande över sitt boende.

Kontaktperson: Tommy Hinders, hinderstc58@gmail.com, 070 301 74 77

Händer just nu i Dalarna