Bostadsmöte i Borlänge

  • Borlänge

Välkommen på bostadsmöte!

Alla Tunabyggens hyresgäster boende på Vasagatan, Parkgatan, Hagavägen och Engelbrektsgatan är välkomna på bostadsmöte.

Vi diskuterar aktuella frågor i området. Medverkande från Tunabyggen och Hyresgästföreningen.

Vi bjuder på fika.
Välkomna!

Kontaktperson: Helene Hjorth-Erickson, helene.hjorth-erickson@hyresgastforeningen.se, 010-45 91 549

Händer just nu i Dalarna