Bostadsmöte för alla hyresgäster på Hedslund

  • Rättvik

Ebbe Evbjer VD på Rättviks fastigheter AB medverkar.

Kom och tyck till om vad som är bra och mindre bra i ditt boende.

Efter mötet grillar vi på gården.

Välkomna!

Kontaktperson: Irene Tallbo, irenetallbo@hotmail.se, 073-626 86 61

Händer just nu i Dalarna