Barn- och ungdomsverksamhet i Katrineholm

  • Katrineholm

Varje tisdag är lokalen i kvarteret Kärnan öppen för alla barn och ungdomar i området.

Vi har öppet klockan 17-18 för barn upp till 10 år och mellan 18-19.30 för ungdomar som är 11 år och äldre.

Olika aktiviteter erbjuds och ungdomsledare är på plats tillsammans med Hyresgästföreningen och Skog & Ungdom Katrineholm. Tiderna för verksamheten kan variera under lov och helgdagar.

Varmt välkomna!

Kontaktperson: Fridha Eriksson, fridha.eriksson@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 20

Händer just nu i Södermanland