Manifestation för hyresgästernas inflytande vid upprustningar

​Många hyresgäster har inte råd att bo kvar i sina hem efter upprustningar, vilket leder till personliga tragedier och en ökad segregation. Regeringen tillsatte 2015 en utredning om ”stärkt ställning för hyresgäster”. Utredningen kommer nu under våren att presenteras.

Vi inom Hyresgästföreningen är oroliga att de nödvändiga lagändringarna inte kommer att gå igenom riksdagen.

Därför uppmanar vi alla att komma till vår manifestation på Norra Bantorget i Stockholms city den 22 april, där vi tillsammans ska kräva vår rätt till inflytande över våra hem.

På plats finns sakkunniga från Hyresgästföreningen för dina frågor om upprustningar.

Det kommer även att bli musikuppträde, ansiktsmålning och hoppborg för barn, samt lättare förtäring till försäljning.

Musik med: Johan Johansson, Ellinor Brolin och Ola Aurell

Talare: 

  • Irene Molina – Bostadsforskare och professor i kulturgeografi 
  • Simon Safari – Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
  • Leif Nysmed (s)- Riksdagsledamot
  • Sara Öhman - Medlem i samrådsgrupp, hyresgäst vid Valla torg.
  • Hans Paxal - Hyresgäst Rikshem Uppsala

Vill du synas lite extra så kommer vi ha plakatmålning från klockan 11, material finns på plats. 

Ta gärna med dig familj och dina grannar. Varmt välkommen!

Rum för alla

Händer just nu i Stockholms län