Bostadspolitiskt seminarium

Hyresgästföreningen i Botkyrka-Salem är medarrangör till ett bostadspolitiskt seminarium och välkomnar intresserade.


"Marcus Finbom, har examen från Kungliga Tekniska Högskolan i stads- och trafikplanering och deltar nu i ett program i arkitektur och planering på doktorandnivå vid Kungliga Konsthögskolan. Han blev intresserad av samhällsplanering efter många år som fastighetstekniker och har både en praktisk och teoretisk kunskap rörande huskonstruktion, byggprocesser, fastighetsekonomi och planering av staden.

Gabriel Melki, kommunalråd och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden presenterar hur Botkyrka kommun kom...mer att utveckla kommunen genom bostadsbyggande."
 
Program för dagen: 
13.00 Marcus Finbom, Hur bygger vi en stad där människor trivs
15.00 Gabriel Melki, Så här ska vi bygga i Botkyrka
16.00 Avslut


 
Seminariet arrangeras av Hyresgästföreningen i Botkyrka-Salem tillsammans med Socialdemokraterna i Botkyrka-Salem och ABF Botkyrka - Salem

Händer just nu i Stockholms län