Bostadspolitisk debatt i Solna

Det byggs som aldrig förr i Solna men är det balans i byggandet? Det är en av alla frågor som vi hoppas kunna ta upp under den bostadspolitiska debatten i Folkets hus.


1
. Renoveringar och upprustningar Har hyresgästerna råd att bo kvar efter dyra upprustningar? 
2. ”Signalisten ska bygga just när och där ingen annan kan”  (Torsten Svenonius) Betyder det att vi bygger bostadsrätter där vi kan och vill och Signalisten får bygga på andra ställen?
Är denna hårt marknadsstyrda inställning värdig en kommun som fungerar så bra ekonomiskt?
Inser man inte fördelarna med att bygga hyresrätter? 
3. Hur länge får en ung människa vänta på att få en bostad i Solna? 
 213 000 unga i Sverige är ofrivilligt hemmaboende. Hur många är det i Solna? 
4. Trygghetsboenden och flyktingboenden
Hur blir det med trygghetsboendena i Huvudsta: Skoga /Palsternackan och i Bergshamra?
120 pojkar och unga vuxna från Afghanistan samlade i 60 moduler vid Förvaltarvägen. 
5. Bygg bostadshus i trä: miljövänligt, snabbare, billigare! 
Att bygga flerbostadshus i trä, kan det vara lösningen?  Stockholmshusen – Kombohusen är aktuella modeller.  
6. Byggprocessen – Örebromodellen. En juridisk hållbar modell för markanvisning – viss andel reserveras för fastighetsägare som bygger bostäder för lägre hyra.  
7. Begreppet ”Förtätning” 
8. Behövs en gemensam samling nationellt för en bättre och rättvisande bostadsmarknad? 

Moderatorer: Britt-Marie Löfdahl tf. ordförande Solna och Per Jonason sekreterare.
Välkommen
Styrelsen för Hyresgästföreningen Solna

Styrelsen för Hyresgästföreningen Solna är ny. Antalet styrelseledamöter har utökats till elva. Ordförande är nu Britt-Marie Löfdahl, kassör Caisa Ericson och ny sekreterare är Per Jonason. Fyra nya ledamöter från olika bostadsområden har tillkommit.

Händer just nu i Stockholms län