Bostadskongress – Din röst i valet

2018 är det val i Sverige. Vi ska välja vilken politik som ska styra vårt land de kommande fyra åren. Hyresgästföreningen bjuder därför in dig till diskussion och samtal inför det kommande valet. Kongressen tar avstamp i frågan om vem och vad som bestämmer hur vi ska bo och leva?

PROGRAM 

 • Inledning av Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

 • Maria Öberg, VD Tyresöbostäder,
  - Det går att bygga billigare – om förutsättningarna är rätt
 • Jan Hedberg, Hyresgästföreningen,
  - Tar kommunerna hyresgästernas pengar?
 • Ståuppkomikerna Sven Brundin och Jakob Öqvist,
  - Skrattar först som skrattar sist
 • Marika Markovits, Stockholms stadsmission
  - 33 000 människor lever i hemlöshet – hur är det möjligt?
 • Paneldebatt med politiker från norrkommunerna såsom Claes Thunblad(S), Oscar Weinman(M), Jesper Wiklund(V), Erik Andersson(M) samt Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Samtalsledare under dagen är Diana Uppman

Händer just nu i Stockholms län