Årsmöte Lokala Hyresgästföreningen Understen, Kärrtorp

Dags för 2019 års årsmöte i lokala Huresgästföreningen Understen för dig som bor hos Primula i Kärrtorp.

Lokala Hyresgästföreningen Understen 2402

Som medlem i Hyresgästföreningen och boende Kärrtorpsvägen 19–83, Vikstensvägen 4–18, Vikstensvägen 20 och 24, Primula Kärrtorp.

Välkommen!

Verksamhet 2018 i korthet

Uthyrning av lokal
Vet du om att vi hyresgäster har en lokal du kan hyra? Träfflokalen är till för alla. Vill du hyra lokal för barnkalas, bokcirkel, möten etc.? Den drivs av oss i styrelsen och där har vi i lokala hyresgästföreningen även egna möten, informationsmöten, aktiviteter, årsmöte med mera. Kostnad att hyra lokalen är 100 kronor

Mini-gymmet
Är bemannat 3 dagar i veckan ett par timmar av styrelse och engagerade grannar. Gymmet har en egen ingång är från Kärrtorpsvägen 45 och en egen sida på Facebook. Där kan du se avvikelser från schemat: www.facebook.com/Minigymmet.Arko.Understen/

Plantering på gården
Vi hade en planteringsdag och köpte in plantor samt sådde fröer. Några växter och en del ätbart för alla boende. Det mesta överlevde den torra sommaren.

Kärrtorpsdagen
Tillsammans med fler lokala hyresgästföreningar så var med och pratade om vår verksamhet.

Loppis och sociala aktiviteter
I maj ordnades en gårdsloppis, och på hösten en soppkväll samt en julfika. Under året har vi haft stickkafé cirka en gång i månaden.

Information
Vi delar ut kalendarium för vår verksamhet till alla hyresgäster och sätter upp anslag i portarna. Vi har en facebooksida som vi uppdaterar med evenemang och information.

Årsmöte 2019
På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar, bland annat:

• Verksamhetsberättelse 2018

• Ekonomisk berättelse för 2019

• Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2018

• Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2019

• Nominering till olika uppdrag i Hyresgästföreningen Syd-Ost

• Verksamhetsinriktning 2019

• eventuellt i förväg anmälda frågor

Efter mötet så finns tid samtala om frågor vi vill lyfta.

Undrar du om hur du kan engagera dig?
Är du nyfiken på vad man gör i en lokal hyresgästförening, intresserad att vara med att påverka eller engagera dig i styrelsen? På annat sätt medverka och/eller att arrangera aktiviteter för oss i området? Eller har idéer och förslag på hur vi kan utveckla lokala hyresgästförenings verksamhet? Har du någon kunskap som du vill bidra med? Hör gärna av dig! Vi behöver dig.

Prata gärna med oss i styrelsen innan mötet och/eller kom till mötet. Det är tillsammans vi kan vara med och utveckla ett bra boende!

Peggy Jönsson, ordförande, mobil 072-577 73 99
e-post: peggy.joensson@gmail.com

Kontaktperson: Peggy Jönsson, peggy.joensson@gmail.com, 072-577 73 99

Händer just nu i Stockholms län